Информация и съдействие

Нашият отдел ще осигури пълно съдействие при възникнали проблеми в отношенията Ви с www.smarthub.bg

Възможни ситуации, възникнали след продажбата, които ще бъдат обработени от Отдела за обслужване на клиенти, са:

- Продукти, доставени в непълна цялост или на неточен адрес;

- Забавена доставка;

- Продукти, които са  спрели да функционират при получаването или в първите 24 часа от получаването, или целостта на опаковката е повредена;

- Продукти, чийто законов срок за сервизиране  е превишен.

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас на:

 

Телефони: +359 888 016 303; 02/4440010

e-mail: ses-1@sinnopoint.com

 

Форма Оплаквания / Оплаквания