Поверителност на лични данни

1.             Вашият акаунт

 

www.smarthub.bg Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез влизането/използването на сайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, гарантиращи че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления/записи/фалшиви данни.

www.smarthub.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до сайта, да закрие акаунт или да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

www.smarthub.bg ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 

2.             Политика за конфиденциалност

 

www.smarthub.bg разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и гарантираме, че Вашите лични данните са защитени.

Препоръките на www.smarthub.bg:

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!

Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра!

Често сменяйте паролата!

Не разгласявайте лична информация!

www.smarthub.bg няма да изисква по телефона или по e-mail да разкриете паролата на акаунта за използване на сайта, номер на кредитната карта, данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефона или по e-mail, чрез което Ви се изисква такава информация, трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към www.smarthub.bg.

Идентифицирайте фалшивите e-mail-и  (фалшификация или измама).

Автентичните e-mail-и на www.smarthub.bg са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@sinnopoint.com
Не са автентични е-mail-и от www.smarthub.bg, които изискват лична информация, или тези които Ви насочват към сайт, различен от www.smarthub.bg.

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “www.smarthub.bg “. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от www.smarthub.bg

3.             Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез услугите в сайта, ще бъде обработена от "Синопойнт" ЕООД със седалище в България, гр.София, община Красно село, ул. "Люлин планина" 6.

www.smarthub.bg гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените и предавани чрез компютърната ни система данни.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ, се използва от www.smarthub.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, www.smarthub.bg използва тези данни и информация за подобряване на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

"Синопойнт" ЕООД запазва всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в www.smarthub.bg, за търсене на продукти в сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в сайта или тогава, когато общувате със служители на www.smarthub.bg.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от www.smarthub.bg, като например Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за Вашия компютър и за методи за свързване, като вид на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти, както и използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така www.smarthub.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти или посетите уебсайт, където www.smarthub.bg публикува реклами, съдържание или анализи, www.smarthub.bg може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузера по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie и да откаже такъв достъп на други сайтове.

www.smarthub.bg може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

- Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга www.smarthub.bg;

- Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси;

- Вътрешен анализ, предоставен от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

- Извършване на анализи с цел подобряване на съдържанието, продуктите и услугите в www.smarthub.bg;

- Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискване на повторно влизане за един продукт или услуга, след изтичане на определен период от време;

- Помощ за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

Ако желаете да не получавате реклами от www.smarthub.bg или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от www.smarthub.bg, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

www.smarthub.bg Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване  трябва да влезете в сайта, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си и поради това Ви молим да се обърнете към меню „Помощ“ на Вашия браузър, за да научите начина за промяна на cookie.

Ако отхвърлите всички cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на www.smarthub.bg, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на www.smarthub.bg.

www.smarthub.bg събира лични данни от други източници, например, но не само, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събрани резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платено съдържание (например спонсорирани линкове Overture).

Данни, достъпни на сайта, са: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Address Book), предложения (включително история на последно разглеждани продукти, опит на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ e важен компонент от дейността нa www.smarthub.bg.

Чрез регистрирането в сайта/извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на www.smarthub.bg (дружеството "Синопойнт" ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от www.smarthub.bg и от партньори по договор на www.smarthub.bg за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на www.smarthub.bg и на трети лица, с които www.smarthub.bg има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ;
Участие в конкурси, промоции;
Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
Необходими вътрешни статистики за подобряване качеството на предоставените услуги и на изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функционалности и нови услуги;
За да осигури достъп до ограничени раздели на сайта;
Пазарни изследвания;
Следене на продажбени данни.

www.smarthub.bg може да разкрие тази информация на своите дистрибутори и агенти при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на www.smarthub.bg, като например, но не само, за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

www.smarthub.bg ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажба, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една поръчка, изпратена  на e-mail адрес ses-1@sinnopoint.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат безплатно следните права:

-       да се намесват при предоставянето на данни;

-       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателни причини, свързани с конкретната ситуация.