Право на отказ

Съгласно чл.50 от ЗЗП, отнасящ се за правата на потребителите при договори, сключени от разстояние:

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на покупка. Разходите за връщане са за сметка на потребителя.

Продуктът трябва да бъде върнат в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, и непокътнати документи, които го придружават). Не е позволено да се връщат продукти, които имат видими следи от изпускане, счупване, олющване, драскотини, удар, признаци на прекомерна употреба и/или нерегламентирана намеса, и т.н. В този случай клиентът трябва да покрие разходите за възстановяване на стоката в първоначалния й вид.

В случай на отказ, www.smarthub.bg ще Ви възстанови сумата в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която "Синопойнт" ЕООД е бил информиран за решението Ви за отказ от договора.

 

Упражни правото си на отказ

Потребителят информира "Синопойнт" ЕООД (www.smarthub.bg) за решението си да се откаже от договора, като отправи писмено уведомление по електронна поща в ses-1@sinnopoint.com

Ще бъдат разглеждани само писмени заявки.