Samsung Galaxy Note 9, Lavander

Samsung Galaxy Note 9, Lavander

1 599,00лв.
В наличност

Описание

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 „Замени стария си смартфон“.

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. „Замени стария си смартфон“ се организира и провежда от Самсунг Електроникс Румъния, клон България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 115М (Организаторът). Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на Интернет адрес www.bak2.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията на България в магазинната мрежа на официалните Партньори на Организатора, изброени на www.samsung.com/bg/smartphones/galaxy-note9/shop/. Повече информация за участващите в Промоцията магазини може да се намери на официалната страница на съответния Партньор.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода от 19:00 часа на 09.08.2018 г. до 23:59 часа на 23.08.2018 г. включително (Период на Промоцията).

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България („Участници”). За допълнителна информация относно промоцията, се свържете със Самсунг център за обслужване на клиенти: тел. 0800 11 131 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

Участниците трябва да декларират, че върнатият телефон не е краден и не е обект на друго криминално деяние.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

5.1.Всеки потребител направил предварителна заявка за покупка на официалната страница на някой от Партньорите на Организатора в Периода на Промоцията, който върне употребяван смартфон на мястото на подаването на предварителната заявка за покупка (куриер или магазин на Партньор), получава еднократна отстъпка в размер на 200 лв. при закупуване на мобилен телефон SAMSUNG GALAXY Note9, при попълване и спазване на  условията посочени в  Протокола за предаване  [Образец 1]. Отстъпката може да се получи и при покупка на изплащане, според условията на съответния партньор.

5.2 Потребител, който е изпълнил условията по точка 5.1, и върне употребяван Samsung Galaxy Note (Note 3, Note 3 Neo, Note 4, Note 5, Note8) получава еднократна отстъпка в размер на 400 лв. при закупуване на мобилен телефон SAMSUNG GALAXY Note9, при попълване и спазване на  условията посочени в  Протокола за предаване  [Образец 1]. Отстъпката може да се получи и при покупка на изплащане, според условията на съответния партньор.

5.3. Потребител, който желае да върне употребяван смартфон с по-висока от нулева остатъчна стойност според системата за оценяване (www.bak2.bg), трябва да декларира това на мястото на подаването на предварителната заявка за покупка (куриер или в магазин на Партньор) при закупуване на мобилен телефон SAMSUNG GALAXY Note9, за да се възползва от еднократната отстъпка в размер на 200 лв. по точка 5.1. или от еднократната отстъпка в размер на 400 лв. по точка 5.2. Той може да получи допълнителна отстъпка според оценката направена от системата за оценяване при попълване и спазване на  условията, посочени в  Протокола за прехвърляне на собственост  [Образец 2], ако върне употребявания си смартфон на Инфотел 2000 ООД чрез сервизи Сръчко [Приложение 1] и при условие, че смартфонът отговаря на изискванията на системата за оценяване (www.bak2.bg) и това бъде потвърдено от сервизния център партньор на Инфотел 2000 ООД. В случай, че има несъответствие между декларираното от клиента състояние и установеното от сервиза, клиентът има право да приеме новата оценка или да се откаже от изкупуването, като при желание от негова страна смартфонът ще му бъде върнат за негова сметка. Допълнителната отстъпка се получава под формата на банков превод до 30 работни дни след предаването на устройството.

5.3. На връщане подлежат единствено употребявани смартфони (мобилни телефони със смарт функции, които използват операционни системи и приложения от трети страни). Т.нар. нефункционални телефони (които не предлагат комбинация на сензорен екран, безжичен интернет и поддръжка на мобилни операционни системи) или такива, които имат активиран iCloud, Google, Microsoft или друг потребителски акаунт, изискващ парола за достъп) няма да бъдат приемани за 5.4. При предоставянето на смартфон за връщане, представител на партньор на Организатора, на мястото на връщане, проверява пред потребителя състоянието на устройството, попълва съответния протокол, в зависимост от начина на връщане на устройството, като се увери, че клиентът собственоръчно е положил своите данни и подпис:

 - [Образец 1] “Протокол за предаване“. Използва се при връщане на смартфон с нулева остатъчна стойност  

- [Образец 2] „Протокол за прехвърляне на собственост“. Използва сепри връщане на употребяван смартфон с по-висока от нулева остатъчна стойност. Съответният протокол, се издава в два екземпляра, един за клиента и един за Търговеца.

5.5 Всички закупени телефони ще бъдат доставяни в периода 24.08 – 16.09.2018г.

РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 4.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Правилата на Промоцията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. Организаторът е администратор на лични данни.

8.2. За валидна регистрация Участниците е необходимо да въведат следните лични данни:

·         в [Образец 1] “Протокол за предаване“, съгласно т. 5.1. - трите си имена и адрес по лична карта

·         в [Образец 2] „Протокол за прехвърляне на собственост“, съгласно т. 5.2. - трите си имена и адрес по лична карта, номер на документ за самоличност, ЕГН, телефон/е-mail за връзка, банкова сметка.

8.3. Предоставянето на посочените данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.

8.4. Администраторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел да се организира и установи изпълнението на условията на Промоцията и за да се предоставят отстъпките. Правното основание за обработване на личните данни е член 6.1, буква (б) от Общия регламент за защита на данните: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците).

8.5. Данните няма да се съхраняват за повече от 12 месеца, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

8.6. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни: право на информация, право на достъп, право на ограничаване на обработването (когато е приложимо), право на изтриване на техните данни (когато е приложимо), право на възражение срещу обработването (когато е приложимо), право на преносимост на данни и правото на коригиране на данните. Тези права могат да бъдат упражнявани по всяко време, като се подаде искане на адреса на Организатора. Участниците имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава законите за защита на данните.

8.7. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на нашите партньори Инфотел 2000 ООД и сервизи „Сръчко“, на официалните Партньори на Организатора, както и на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора за организирането на Промоцията.

8.8. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани при спазване на правилата, посочени в законите, уреждащи защитата на личните данни и в съответствие с Правилата за поверителност на Самсунг. Подробни правила за обработването на лични данни на Участниците се съдържат в Правилата за поверителност на Самсунг, достъпни на: http://www.samsung.com/bg/info/privacy/.

 

РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно  ПРОМОЦИЯТА и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.

 

 

                                                                                                                                                                                Приложение 1

 

 

Списък с адреси на сервизи „Сръчко”,

участващи по промоцията на Самсунг Електроникс Румъния, клон България

„Замени стария си смартфон”

 

 

Град

Адрес

София

Ул. „Коста Лулчев” 58А

Пловдив

Бул. „България”, 4-ти километър, магазин Техномаркет

Варна

„Коево”, магазин Техномаркет

 

 
Отзиви (0)

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете в полето кода от картинката по-долу:Етикети: SM-N960FZVDBGL
  • Samsung Galaxy Note 9, Lavander
  • Samsung Galaxy Note 9, Lavander
  • Samsung Galaxy Note 9, Lavander
  • Samsung Galaxy Note 9, Lavander
  • Samsung Galaxy Note 9, Lavander
Samsung Galaxy Note 9, Lavander
Увеличение | Голяма Снимка